evakuace - znacka oboustrana evakuacni vytah

Bezpečná evakuace pro každého

V případě krizových situací jako například požár, zakouření nebo únik plynu, je bezpodmínečně nutné rychle, a především bezpečně evakuovat všechny osoby z budovy. Co však dělat v situaci, kdy je evakuační výtah mimo provoz? Jedinou možností jsou potom evakuační schodiště. Jenže schodiště není vhodnou a bezpečnou volbou pro každého. Co když se v budově nachází člověk, potřebující asistenci při evakuaci? Bezpečná evakuace je nutná pro naprosto každého, kdo se v budově nachází. V takové situaci je nanejvýš důležité, aby byly k dispozici vhodné evakuační prostředky.

Kdo potřebuje zvláštní pomoc při evakuaci?

V prvé řade každého napadnou lidé na vozíčku případně lidé s viditelnými postiženími a omezeními. Lidé s poraněními dolních končetin, staří lidé, těhotné, lidé s amputacemi nebo obézní.

Ne každé omezení je na pohled viditelné! Lidé se srdečními problémy, s dýchacími problémy, lidé s mentálním postižením. Evakuace je vždy velmi stresovým zážitkem pro plně zdravé osoby v dobré psychické kondici. Pro lidi s mentálním postižením nebo s nižší odolností vůči stresu pak může být evakuace úkolem, který bez naší pomoci nezvládnou.

Kdo zajišťuje evakuací a na kom leží odpovědnost

Osoby, vyžadující pomoc a asistenci při evakuaci nelze nechat na pospas osudu ani zodpovědnost za jejich bezpečnou evakuaci přenést na záchranné složky. Jednotky integrovaného záchranného systému NEJSOU odpovědné za evakuaci. Bezpečná evakuace všech je zákonnou, ale především morální povinností a zodpovědností provozovatele.

Protože tato zodpovědnost leží na provozovatelích, je velmi důležité se ujistit, že evakuační plány včetně trauma plánů jsou aktuální a počítají s reálnou evakuací opravdu všech osob v budově. A počítají s evakuací osob s omezeními nejen teoreticky ale i reálně a jsou tedy na místě připraveny prostředky které umožní realizovat evakuaci rychle bezpečně a pro všechny.

Nouzové situace jsou z definice nahodilou, nepředvídatelnou událostí a cílem je být připraven.

A co vy jste připraveni?

Posted in Blog.