Evakuace velke znaceni

EVAKUAČNÍ SYSTÉMY

Chytrá a účinná řešení evakuace

Evakuace je náročnou a velmi stresující událostí, která musí proběhnout hladce, rychle a bezpečně.

Zodpovědnost za evakuaci leží na provozovateli a zaměstnavateli. Ten je odpovědný za evakuaci všech osob. Naším cílem je zajistit bezpečnou a rychlou evakuaci pro všechny bez ohledu na jejich věk, pohybová nebo zdravotní omezení.

Naše řešení evakuace tvoří

Chytré světelné evakuační značení

​Zakouření prostor velmi stěžuje a může i znemožnit řádnou a bezpečnou evakuaci. Náš systém využívá OLED pásků americké výroby užívané ve veřejných prostorech po celém světě. Umožňuje efektivní vedení evakuace a v kombinaci s evakuačním značením na míru zajišťuje plynulou a bezpečnou evakuaci. Náš systém využívá informací z EPS a hlášení požáru a může tak reagovat na nemožnost využítí konkrétní evakuační cesty. Vidět i v zakouřeném prostoru souvislou světelnou cestu se stává rozhodujícím faktorem v krizové situaci.

Evakuační značení na míru

​Evakuace v případě krizové situace a požáru je velmi stresově náročná. Klade vysoké nároky na orientaci a rozhodování v řádech vteřin. Orientovat se v komplikovaných a členitých budovách a prostorech jako jsou rozsáhle více patrové objekty nákupních center, výrobních komplexů a nemocnic bývá náročné v mimo krizové momenty požárů nebo hromadných evakuací. Při větvení cest, evakuačních východů na různých patrech je zásadní mít dostatek informací kam vede a jak daleko je evakuační východ. Náš unikátní orientační systém pro evakuaci poskytuje i neznalým osobám informace nejen o tom jakým směrem je evakuační východ ale jak daleko a jak náročná cesta do bezpečí vede. Tento evakuační systém je ideální v kombinaci s OLED páskovým značením.

Evakuační prostředky pro osoby s pohybovými omezeními

V případě krizových situací jako například požár, zakouření nebo únik plynu, je bezpodmínečně nutné rychle, a především bezpečně evakuovat všechny osoby z budovy. Co však dělat v situaci, kdy je evakuační výtah mimo provoz? Jedinou možností jsou potom evakuační schodiště. Jenže schodiště není vhodnou a bezpečnou volbou pro každého. Co když se v budově nachází člověk, potřebující asistenci při evakuaci? Bezpečná evakuace je nutná pro naprosto každého, kdo se v budově nachází. V takové situaci je nanejvýš důležité, aby byly k dispozici vhodné evakuační prostředky.

V prvé řade každého napadnou lidé na vozíčku případně lidé s viditelnými postiženími a omezeními. Lidé s poraněními dolních končetin, staří lidé, těhotné, lidé s amputacemi nebo obézní.

Ne každé omezení je na pohled viditelné! Lidé se srdečními problémy, s dýchacími problémy, lidé s mentálním postižením. Evakuace je vždy velmi stresovým zážitkem pro plně zdravé osoby v dobré psychické kondici. Pro lidi s mentálním postižením nebo s nižší odolností vůči stresu pak může být evakuace úkolem, který bez naší pomoci nezvládnou.