Revize hasicí přístroje

Revize

Skutečně kompletní systém revizí od kontroly po realizaci

Revize jsou zdrojem obav v mnoha firmách. Zpracování a udržování všech revizí je často administrativně a realizačně náročným úkolem. Dodržovat všechny lhůty se může zdát až nemožné. Pomůžeme vám udržet kompletní přehled a díky nám neopomenete žádnou ze zákonných povinností.

Jsme schopni zajistit i opomíjené a obtížně zajistitelné revize jako například ocelových konstrukcí.

Poskytujeme kompletní zajištění revizí od A do Z.

Zpracujeme kompletní databázi zařízení a potřebných revizí v souladu s legislativními požadavky. Zjistíme a zaevidujeme skutečný stav zařízení a předáme k odsouhlasení a následnému zpracování a realizaci potřebných revizních kontrol a ověření případných oprav a výměn.

Realizaci revizí, kontrolu, dodržování stanovených termínů a archivaci revizních zpráv nechte na nás!

Zajišťujeme například:

 • Ocelové konstrukce

 • Chladící zařízení

 • Plynové zařízení

 • Elektrická zařízení

 • Elektroinstalace

 • Hromosvody

 • Zdvihací zařízení

 • Požární hydranty

 • Hasicí přístroje

 • EPS

 • Protipožární dveře

 • Protipožární ucpávky

 • Evakuační systémy

 • Žebříky

Revize elektrické rozvody