Naše služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce, revizí a nově se specializujeme na chytrá evakuační řešení pro osoby s pohybovými znevýhodněními.

Požární ochrana

Zpracování dokumentace, kontroly a zastoupení při jednáních.

Více zde

Bezpečnost práce

Komplexní systém řízení bezpečnosti práce, auditů a kontrol.

Více zde

Revize

Skutečně úplný systém revizí od realizace po kontrolu.

Více zde

Evakuační systémy

​Rychlá a bezpečná evakuace v souladu s nejnovějšími trendy.

Více zde

Radioaktivní materiál

Již od roku 2002 zajišťujeme odborný dohled nad zacházením s radioaktivním materiálem.

Životní prostředí

Pro naše klienty zajišťujeme služby v oblasti nakládání s odpady a chemickými látkami a směsmi.

Audity a prověrky BOZP

Provádíme kompletní audity bezpečnosti práce včetně zpracování navrhovaných opatření a rozpočtových variant

Audity PO

Provádíme kompletní audity bezpečnosti práce včetně návrhu opatření a rozpočtových variant.