O BP a PO servis

Vaši bezpečnost si bereme na starost!

kontrola BOZP prumysl

Firmu BP a PO servis v roce 1992 založil Petr Hanžl, bývalý hasič a člen státního požárního dozoru s cílem pomoci klientům dostát požadavkům kontrol a poskytnout unikátní pohled na řešení požární ochrany a posléze i bezpečnosti práce. Jedním z hlavních cílů naší společnosti je změnit vnímání PO a BOZP jako nákladné a nesrozumitelné komplikace provozu složené z nesmyslných a nesrozumitelných předpisů, pravidel a neinformativních školení. Chceme se pro naše klienty stát plnohodnotnými partnery a průvodci na cestě k bezpečnému a zdravému pracovnímu prostředí. Poskytujeme komplexní profesionální služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. V roce 2002 jsme začali poskytovat služby odborného dohledu nad zacházením s radioaktivním materiálem. Kombinujeme více než 30 let zkušeností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochraně. Jsme si jisti, že vám dokážeme pomoci dostát nejen legislativním požadavkům, ale především vytvořit skutečně bezpečné pracovní prostředí pro Vás a Vaše zaměstnance.