bozp

BEZPEČNOST PRÁCE

Děláme BOZP srozumitelnou.

BOZP neboli bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci není jen soubor dokumentů uložených v šanonech, které jsou tak komplikované a složité, že jim nikdo nemůže rozumět a slouží především a pouze k naplnění zákonných povinností. I přesto, že bezpečnost práce je velmi komplexní soubor opatření, pravidel, dohledu a soustavné snahy vytvářet a dlouhodobě zlepšovat bezpečné pracovní prostředí, musí být použitelný v praxi.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci se řídí více než 100 právních předpisů, stovkami norem a dalších předpisů.

Sestavujeme skutečně použitelnou a srozumitelnou analýzu rizik a dokumentaci BOZP.

V BOZP zajištujeme především:

 • Řešení problematiky pracovních úrazů
 • Zajišťování pravidelné prověrky a kontroly
 • Zpracování bezpečnostního auditu Více
 • Revize a zpracování kompletní dokumentace
 • Školení vedoucích i řadových zaměstnanců
 • Zpracování Dopravních předpisů
 • Zpracování skladových předpisů
 • Účast při kontrolách a jednáních správních orgánů
 • Ergonomie
 • Zpracování a aktualizace kategorizace prací
 • Zpracování a aktualizace rizik
 • Zpracování systému OOPP
 • Pravidelná aktualizace předpisů
 • Bezpečnostní značení
 • Kompletní řešení revizí
bezpecnost prace